Dubbelspårsjärnväg mellan Oslo och Göteborg utreds

2014-09-11

Den norska och den svenska regeringen kommer tillsammans att utreda en ny dubbelspårsjärnväg mellan Oslo och Göteborg. Den potentiella järnvägen ska främst trafikeras av godstrafik.

Frågan om en ny godsjärnväg genom Dalsland har länge drivits av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Nu har norska Jernbaneverket fått i uppdrag av Samferdselsdepartementet att inleda ett utredningsarbete. Även svenska Trafikverket ska medverka i arbetet.