Uppdatering gällande Brexit

2019-02-01

Uppdatering gällande Brexit
I det Brittiska parlamentet genomfördes igår ett antal omröstningar gällande Brexit. Att tolka dessa är inte helt lätt men det finns ändå tecken på att i alla fall parlamentets medlemmar vill undvika en ”HardBrexit” dvs att England lämnar EU utan avtal. Detta kan innebära att det blir ett uppskjutande av datum för utträde som i rådande stund är 2019-03-29. NTEX följer naturligtvis noggrant utvecklingen och kommer fortsatt att uppdatera allt eftersom beslut fattas.
 
I händelse av att tullformaliteter blir verklighet vill vi med bifogat utskick ge er information av vad som krävs för att vi skall kunna genomföra transporterna med samma höga servicegrad som idag.


Praktisk information:
Ansök om EORI nummer (skall anges på dokumenten vid export utanför EU)
Ansökan görs på Tullverkets hemsida.
EORI nummer och organisationsnummer är inte samma.

Ombudsfullmakt:
Vi kommer att begära in fullmakter från Er så att vi kan agera ombud mot
tullen gällande era transporter.

Som fraktförare behöver vi följande information från Er:

 • Faktura
 • Kommersiell varulista

Fakturan skall innehålla:

 • Order- eller referensnummer.
 • Säljare, köpare/mottagare namn samt adress till båda.
 • Dag då fakturan utfärdades samt fakturanummer.
 • EORI-nummer, säljarens EORI-nummer och köparens VAT-nummer.
 • Leverans- och betalningsvillkor.
 • Varukod (tulltaxan, tulltariffnummer och statnummer)
 • Antal kolli, vikt (brutto / netto) samt noggrann beskrivning av innehållet per varukod och ursprungsland.
 • Information om förpackning ex: pall, kartong, IBC, fat.
 • Totalt fakturabelopp med information om valutakod.


Kommersiell varulista vid flera varukoder/ursprungsland (offert till kund)

 • För att effektivisera och underlätta förtullningen, krävs en kommersiell varulista och den skall innehålla:
  • Totaler (värde och vikt) per unikt tariffnummer och ursprungsland.
  • Ex. om ni sänder 20 par skor tillverkade i samma ursprungsland med samma tariffnummer som är uppfört på flera rader i en faktura– då kan dessa slås ihop på en rad på varulistan.
 • Den kommersiella varulistan ska stämma överens med fakturan när det avser varubeskrivning, varukod, ursprungsland, värde, vikt och totalsumma

 

For English version Press here.