Atle inledde isbrytarsäsongen

2015-01-19

Än så länge har vintern varit mild och sjöfarten har inte lidit nämnvärt av problem orsakade av is. Sedan den 13 januari är Atle, ett av Sjöfartsverkets fem isbrytarfartyg, redo att snabbt rycka ut vid behov. Första assistansen behövdes dock inte förrän torsdagen den 15 januari.

Utryckningen i torsdags skede vid hamnen i Luleå. Ulf Gullne på Sjöfartsverkets isbrytarledning uppger att det är mest is på den finska sidan. Finland och Sverige har ett nära samarbete och hjälps åt med isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och Ålands hav.

Utöver de fem isbrytarna Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer har Sjöfartsverket två arbetsfartyg med isbrytarförmåga. Om behovet uppstår kan de även hyra in externa resurser, exempelvis i form av bogserbåtar. Ulf Gullne menar dock att det inte ser ut att bli en sträng vinter i år.