Andelen alkolås i myndighetsbilar ökar långsamt

2015-04-20

Regeringen har som strävan att 75 procent av de fordon som ägs eller leasas av myndigheter ska vara försedda med alkolås. Andelen har ökat de senaste åren, men det är fortfarande långt kvar innan målet är uppnått.

Under 2014 var 2 658 av 7 009 bilar registrerade hos regeringens myndigheter utrustade med alkolås, vilket motsvarar 38 procent. År 2013 var siffran 31 procent och under 2012 låg den på 17 procent. Lars Rapp är utredare på Transportstyrelsen och menar att alla nya bilar bör vara utrustade med alkolås för att uppnå regeringens strävan.

Varje år ska alla myndigheter under regeringen rapportera samtliga inköp, leasing och upphandlingar av bilar till Transportstyrelsen. Anledningen är att öka andelen trafiksäkra och miljöanpassade bilar inom staten. Av de nya personbilar och lätta lastbilar som köptes in eller leasades under 2014 var 59 procent utrustade med alkolås.