Andelen anställda kvinnor i åkerinäringen ökar

2014-08-29

Totalt har 45 procent av de svenska åkerierna rekryterat mellan maj 2013 - april 2014. Tolv procent av åkerierna har anställt kvinnor vilket är en ökning i jämförelse med förra årets undersökning som visade på nio procent. 

I undersökningen framkommer också att 40 procent av de som rekryterat har anställt åkare med mindre än ett årserfarenhet. Det betyder att nyutbildade gymnasieelever och kursdeltagare från arbetsmarknadsutbildningen är efterfrågade. Trots detta uppger 40 procent av åkarna att det är svårt att hitta rätt personal.

Undersökningen, Rekrytering av lastbilsförare 2014 har genomförts av Tya med hjälp av Statisticon. Urvalet består av åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund.