45 tågbolag vill få plats 2015

2014-04-23

Nu står det klart att det är 45 tågbolag som konkurrerar om att få plats i tågtidtabellen för 2015. 16 av dessa kör godståg. 
Konkurrensen om spårtid blir således fortsatt mycket hård.

Den 26 september klubbas tågens tidtabeller igenom inför nästa år. Med ansökningar som avser 20 persontåg, 16 godståg och 9 för uppställning, parkering och banarbeten ligger 2015 års siffra nära fjolårets 46 ansökningar.  I år är det även ett antal tågföretag som har bett om utökade körningar. Till exempel har MTR Nordic ansökt om att få öka sina turer från en per dag till två mellan Stockholm och Göteborg.

Trafikverket har nu i uppgift att se över hur tidtabellerna ska organiseras. Jonas Westlund berättar att den viktigaste prioriteringen är att säkerställa trafikens hållbarhet, samtidigt som de uppfyller tågbolagens önskningar. Däremot, menar han, har maxtaket för vissa av de populäraste sträckorna redan nåtts.

Några av företagen som har kommit med ansökningar är SJ, Veolia Transport Sverige och Skandinaviska Jernbanor. Den nya tidtabellen gäller från och med 14 december.