NTEX resa har just börjat

Hur det hela började

NTEX startade 2003 i Göteborg, där vårt huvudkontor ligger än idag. Vi var 10 stycken eldsjälar som delade visionen "att genom hög servicegrad bli ett tydligt Nordiskt transportalternativ och kundens förstahandsval genom att erbjuda konkurrenskraftiga, flexibla och kundanpassade transport- och logistiklösningar inom väg, sjö och flyg."

Hög tillväxttakt

Med en stadig tillväxttakt på i snitt 20 % per år, med bibehållen lönsamhet, omsätter vi idag en bra bit över en miljard kronor och har kontor på många olika ställen. Vi är naturligtvis vansinnigt stolta över att det gått så bra. Samtidigt vet vi att det inte är någon slump att vi är där vi är idag. Vi har jobbat hårt för att nå vår vision och har haft roligt tillsammans med våra kunder, hela tiden.

Ansträngningarna har burit frukt

Genom att ge våra kunder precis det de behöver, innan de vet att de behöver det, har vi utmanat branschen och behållit våra kunder, samtidigt som vi stadigt fått nya. Ofta har blivande kunder kommit till oss efter att ha tröttnat på att rätta sig i ledet och känna sig anonyma hos våra konkurrenter. Det innebär att vi dag har kunder - både väldigt stora och ganska små - verksamma i många olika branscher. Bland annat mode, energi, möbel-, bil- och verkstadsindustrin. Framtiden då? Ja, ibland önskar man att man haft en kristallkula.

En sak är i alla fall säker - vi kommer oförtrutet att jobba vidare och utmana det vedertagna tillsammans med våra kunder. Då blir det bra.

NÅGRA NEDSLAG I VÅR HISTORIA

Det har naturligtvis hänt vansinnigt mycket sedan vi drog igång NTEX - här är några av de händelser vi minns extra väl:

2003 - starten

Vi drar igång verksamheten med kontor i Sverige och Tyskland. Antalet anställda är blygsamma 10.

2004 - omsättning

Vi omsätter ca 130 Mkr.

2005 - Förvärv

Förvärv av Ecotrans AB, omsättningen ökar till 196 MSEK.

2006 - uppstart sjö och flyg

Vi erbjuder sjö- och flygfrakt. Antalet anställda har nu ökat till 34 stycken.

2007 - ytterligare förvärv

Vi förvärvar Ecotrans LTD. Omsättningen har mer än fördubblats på två år, från 196 Mkr 2005 till 473 Mkr 2007.

2008 - omsättningen stiger

Vi omsätter nu 550 Mkr och är 126 anställda.

2009 - nytt förvärv

NTEX förvärvar igen - den här gången VTS AB och Davies Freight.

2010 - många kontor blir det

Nu när vi 150 anställda och har kontor i Sverige, Tyskland, England, Estland, Lettland och Litauen

2011 - Förvärvar igen

Vi förvärvar Gothic AB.

2012 - omsättning 800 mkr

Vi bygger ut vår närvaro genom öppnande av kontor i Vinterbro, Norge. Omsättningen är uppe i 800 Mkr och vi är 165 anställda.

2013 - iata

Vi får IATA-certifikat och öppnar kontor i Västerås och Gdynia, Polen.

2014 - vi blir starkare

Vi stärker vår Europa trafik genom att bygga nytt agentnätverk, vi blir AEO certifierade samt säkerhetsgodskänd fraktagent för luftfart.

2015

Vi beräknar vara 250 anställda och omsätta 1,1 mdkr.

2016

Vi beräknar vara 275 anställda och omsätta 1,4 mdkr.
Vi öppnar kontor i Borås